Izvēlne

Laika maiņa

UZMANĪBU
Automātiskai laika maiņai rekomendējam kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas atstāt ieslēgtas naktī no sestdienas uz svētdienu, kad tiek veika laika maiņa
Ja tomēr kase bijusi izslēgta - pēc kases ieslēgšanas nogaidiet vismaz 1 minūti - nespiežot nevienu taustiņu. 

 

Izvēlieties atbilstošo kases aparāta modeli.

CHD 7
1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus shift.png un cash.png .
2) Ar page_up-ra.png vai page-down-po.png taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiedietcash.png.
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu ns.png .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta HHMM (HH-stunda, MM-minūtes).
5) Nospiediet taustiņu cash.png, lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu ns.png  .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus shift.png un cash.png, ar page_up-ra.png vai page-down-po.png taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu cash.png .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu clear.png.

CHD 2050

1) Pēc kārtas nospiediet un taustiņus.
2) Ar taustiņiem un uzvēlieties PRG režīmu un nospiediet taustiņu .
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu  .
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu .

7) Pēc kārtas nospiediet un taustiņus.
8) Ar taustiņiem un uzvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu .

Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu

CHD 3030/3050 (visas modifikācijas)
1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]  .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ] .

CHD 3850/5850/5880
1) Nospiediet taustiņu [REŽĪMS], ar bultiņu taustiņiem izvēltieties PRG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA].
2) Ar ci­paru taustiņiem ievadiet skaitli 15 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ]
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HHMM (HH - stundas (00-23), MM - minūtes)
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA], lai apstiprinātu ievadi
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
7) Lai atgrieztos pārdošanas režīmā nospiediet taustiņu [REŽĪMS], ar taustiņiem bultiņu taustiņiem izvēltieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

CHD POS
1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 91
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots "Laiks (HH.MM.SS) ?"
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta HH.MM.SS
    (HH - stundas (00-23), MM - minūtes, SS - sekundes)
5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]

 

NB!:Visos variantos laiks ir jāievada kā četrciparu skaitlis bez komatiem un atstarpēm (piemēram: 0801, 1200, 2359).