Izvēlne

Plašākais kases aparātu un sistēmu piedāvājums Jūsu tirdzniecības vietai

CHD aktuāls paziņojums
 
Visus līdzšinējos 26 CHD darbības gadus godprātīgi un ar tīru sirdsapziņu esam izstrādājuši un piedāvājuši Latvijas uzņēmējiem likumdošanas prasībām atbilstošus kases iekārtu risinājumus, kas atbalstītu mūsu klientu uzņēmumu veiksmīgu darbu un pilnvērtīgu uzskaites sistēmu. Arī pēc MK noteikumu Nr. 95 un 96 no 11.02.2014 pieņemšanas un prasību precizēšanas esam ieguldījuši lielu darbu, lai mūsu kases aparāti un sistēmas atbilstu to prasību katram punktam un CHD iekārtu izstrādes pamatprincipam, kas izslēdz domu par iejaukšanos aparātu uzbūvē un datu sagrozīšanu. Šī gada aprīlī un septembrī pēc ilga un rūpīga sertifikācijas procesa vairāku CHD kases aparātu un hibrīda kases aparātu atbilstību noteikumu prasībām apliecināja VID izvirzīta atbilstības pārbaudes institūcija. Jau kopš maija mūsu klientiem ir iespēja izmantot sertificētus kases aparātus.
 
Neskatoties uz publiskajos medijos izskanējušo informāciju, esam pārliecināti un apliecinām, ka atbilstības pārbaudi izgājušie CHD kases aparātu modeļi atbilst MK noteikumu normām, kā to apliecina sertifikācijas procesa slēdzieni.
 
Cienījamie CHD klienti un sadarbības partneri! Paldies par Jūsu uzticību visus iepriekšējos gadus un atbalstu pagājušās nedēļas neordinārajā situācijā!
Šobrīd mūsu sadarbība var veiksmīgi turpināties, jo VID Publiskojamo datu bāzē ir atjaunota informācija par CHD kases aparātu modeļiem un to reģistrācija tiks veikta. CHD kases aparāti ir atguvuši sev pienākošos vietu lietošanai atļauto aparātu klāstā.

CHD
06.11.2017

Mūsu produktu

kategorijas

Jaunumi

Informējam, ka VID vienotajā datu bāzē ir reģistrēti vairāki CHD kases aparātu modeļi, kas atbilst MK noteikumu NR. 95 (no 11.02.2014) prasībām. Tie ir kases aparāti CHD3850, CHD3030, CHD3050, CHD3050U, CHD2050, CHD7.

Reģistrētās aparātu modifikācijas ir paredzētas lietot vietās, kur nav nepieciešams pieslēgums datoram un uzņēmuma struktūrvienības apgrozījums atbilstoši MK noteikumiem NR. 96 (no 11.02.2014) pieļauj lietot kases aparātu (nav nepieciešams hibrīda kases aparāts vai kases sistēma).

Līdz ar to, ja Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams kases aparāts bez pieslēguma datoram – Jūs jau tādu variet pie mums iegādāties un reģistrēt atbilstoši MK noteikumiem NR. 96 (no 11.02.2014). Kā arī, ja Jūsu lietošanā patreiz ir kases aparāts CHD3850, CHD3030, CHD3050, CHD3050U, CHD2050, CHD7 un turpmāk Jūsu uzņēmumam ir  pietiekami lietot kases aparātu bez pieslēguma datoram, variet organizēt sava kases aparāta pārreģistrāciju atbilstoši MK noteikumiem NR. 96 (no 11.02.2014).
Gadījumā, ja Jums ir nepieciešams vai jau lietojat  kases aparātu ar pieslēgumu pie datora, kā arī ja Jūsu attiecīgās struktūrvienības apgrozījums sasniedz slieksni, kad ir nepieciešams hibrīda kases aparāts, lūdzam Jūs gaidīt turpmāko informāciju, ko sniegsim, kad šādām prasībām atbilstošas aparātu modifikācijas tiks reģistrētas VID vienotajā datu bāzē.
 

Atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem saistībā ar MK noteikumiem NR. 95 un 96 (no 11.02.2014)

1) Vai manu kases aparātu būs iespējams pielāgot MK 95 noteikumu prasībām? 
CHD kases aparātu modeļi, kurus varēs pielāgot/pārprogrammēt atbilstoši MK 95 noteikumu prasībām, ir:
Kases aparāti: CHD 2050, CHD 3030, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850, CHD 5850, CHD 5880, CHD 6800,  CHD 7
Kases sistēmas: CHD 8700, CHD 8800, CHD 9200, CHD 9500, CHD FMPOS-E+CHDPOS un Izskatāmi individuāli: CHD FMPOS-E+CHDVFP, CHD FMM4R1+CHD VFP V.1.2, CHD POS

CHD kases aparātu modeļi, kurus nevarēs pielāgot/pārprogrammēt atbilstoši MK 95 noteikumiem, un tos būs jāaizvieto ar jaunu aparātu un  jānoņem no uzskaites VID datu bāzē ir:
CHD 2300, CHD 2010, CHD 2020, CHD 2100, CHD 2210, CHD 3010T, CHD 3320, CHD 3550T, CHD 4010, CHD 5010T, CHD5510T, CHD 5620, CHD6010, OMRON RS 2810L, TEC MA-1400 L, TECMA-1650-2, Kases sistēma CHD7500T+HB-GPOS.

2. Kādus KA modeļus, atbilstošus MK 95 noteikumiem, var iegādāties?
Pašlaik ir iespējams iegādāties šādus KA modeļus, kas atbilst  MK 95 noteikumu prasībām:
CHD 2050, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850
Tos variet lietot, ja KA nav nepieciešams pieslēgt datoram un uzņēmumā / struktūrvienībā caur KA veiktais apgrozīijums pēdējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz EUR 350 000.
 
3. Kā rīkoties, ja mans KA ir savienots ar datoru un/vai pārsniedz 350 000 EUR apgrozījumu gadā?
Ja KA ir savienots ar datoru un/vai pārsniedz MK 96 noteikumos noteikto apgrozījuma slieksni, Jums ir jāgaida, līdz tuvākajā laikā pabeigsim attiecīgu modeļu atbilstības parbaudi un VID vienotajā datu bāzē tiks reģistrēti mūsu hibrīda kases aparāti ar fiskālo atmiņu. Tad varēsiet iegādāties atbilstošu iekārtu vai veikt sava kases aparāta pielāgošanu. Par to informēsim arī www.chd.lv.

4. Kā rīkoties, ja man nepieciešama jauna vai jāpielāgo esošā kases sistēma ?
Mūsu kases sistēmas ir atbilstības pārbaudes procesā. Lūdzu gaidīt nākamos paziņojumus tuvāko nedēļu laikā vai sazināties ar savu CHD klientu pārstāvi.

5. Kā notiek KA pielāgošana/pārprogrammēšana jaunajām MK 96 prasībām?
Veicam pierakstu rindas kārtībā, sākotnēji vienojoties par abpusēji tuvāko iespējamo datumu un laiku.
Ar KA un Tehnisko pasi jāierodas mūsu birojā SIA Computer Hardware Design (CHD), Ulbrokas ielā 15, Rīgā, norunātajā datumā un laikā.
Pēc pielāgošanas saņemsiet jaunu KA tehnisko pasi, kuru būsim jau reģistrējuši VID EDS. Jums šī reģistrācija būs jāapstiprina sava EDS lietotāja vārdā. Kā arī caur savu EDS lietotāju jānoņem no uzskaites kases aparāta vecā tehniskā pase.
Informāciju par kases aparātu dokumentu reģisrēšanu VID EDS variet atrast VID mājas lapā https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-15

6. Kādas ir galvenās izmaiņas pēc KA pielāgošanas?
Pēc KA pielāgošanas Jūsu aparātam atbilstoši MK95 noteikumiem būs:
a) elektroniskā kontrollente;
b) liegta iespēja veikt čeka kopiju;
c) labojumu un atmaksu gadījumā netiks samazināti GT un kopējā uzskaitītā PVN rādījumi Z atskaitēs.