Izvēlne

Plašākais kases aparātu un sistēmu piedāvājums Jūsu tirdzniecības vietai

Aktualitātes

Šī gada septembra sākumā CHD veiksmīgi noslēdza atbilstības pārbaudes sešiem CHD hibrīda kases aparāta modeļiem un CHD hibrīda kases aparātu atbilstību MK noteikumu Nr. 95 prasībām apliecināja VID izvirzīta atbilstības pārbaudes institūcija. 

Mūsu piedāvātais hibrīda kases aparātu klāsts, kas izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 95, ir daudzveidīgs, piemērots dažādām biznesa vajadzībām, tajā pat laikā ir ērti integrējams ar uzskaites sistēmu un Jūsu līdzekļus ekonomējošs risinājums.  

28.decembrī VID savā mājaslapā http://www.vid.gov.lv norādīja, ka ‘’darījumu reģistrācijai ir jānotiek hibrīda kases aparātā, t.i., no datorā esošās grāmatvedības vai noliktavas programmas var pieprasīt tikai informāciju (piem. preču vai pakalpojumu kodus, klientu lojalitātes programmas datus), kā arī no hibrīda kases aparāta var nosūtīt datus uz šīm programmām atskaišu sagatavošanai. Ja uzņēmējs vēlas darījumu reģistrēt grāmatvedības vai noliktavas programmā, tad jāvēršas pie konkrētās iekārtas apkalpojošā dienesta un šīs programmas modulis, kas atbild par darījuma veidošanu, jāsertificē kopā ar iekārtu.’’ Līdz ar to paredzams, ka atsevišķos gadījumos, kur optimālā klientu apkalpošanas sistēmā ir nepieciešams darījumu reģistrēt vispirms Jūsu uzskaites sistēmā, pirms hibrīda kases aparāta ieviešanas būs nepieciešams papildus ieguldījums, veicot atbilstības pārbaudi Jūsu programmai kopā ar hibrīda kases aparātu.

Neskatoties uz to, cerams, jau drīz Jums būs iespēja izvēlēties savam biznesam piemērotāko no daudzveidīgā CHD hibrīda kases aparātu modeļu klāsta.

Cienījamie klienti! Paldies par Jūsu uzticību visus iepriekšējos gadus un īpaši šajā pārmaiņu pilnajā laikā.

CHD

Mūsu produktu

kategorijas

Jaunumi

Informējam, ka VID vienotajā datu bāzē ir reģistrēti vairāki CHD kases aparātu modeļi, kas atbilst MK noteikumu NR. 95 (no 11.02.2014) prasībām. Tie ir kases aparāti CHD3850, CHD3030, CHD3050, CHD3050U, CHD2050, CHD7.

Reģistrētās aparātu modifikācijas ir paredzētas lietot vietās, kur nav nepieciešams pieslēgums datoram un uzņēmuma struktūrvienības apgrozījums atbilstoši MK noteikumiem NR. 96 (no 11.02.2014) pieļauj lietot kases aparātu (nav nepieciešams hibrīda kases aparāts vai kases sistēma).

Līdz ar to, ja Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams kases aparāts bez pieslēguma datoram – Jūs jau tādu variet pie mums iegādāties un reģistrēt atbilstoši MK noteikumiem NR. 96 (no 11.02.2014). Kā arī, ja Jūsu lietošanā patreiz ir kases aparāts CHD3850, CHD3030, CHD3050, CHD3050U, CHD2050, CHD7 un turpmāk Jūsu uzņēmumam ir  pietiekami lietot kases aparātu bez pieslēguma datoram, variet organizēt sava kases aparāta pārreģistrāciju atbilstoši MK noteikumiem NR. 96 (no 11.02.2014).
Gadījumā, ja Jums ir nepieciešams vai jau lietojat  kases aparātu ar pieslēgumu pie datora, kā arī ja Jūsu attiecīgās struktūrvienības apgrozījums sasniedz slieksni, kad ir nepieciešams hibrīda kases aparāts, lūdzam Jūs gaidīt turpmāko informāciju, ko sniegsim, kad šādām prasībām atbilstošas aparātu modifikācijas tiks reģistrētas VID vienotajā datu bāzē.
 

Atbildes uz Jūs interesējošajiem jautājumiem saistībā ar MK noteikumiem NR. 95 un 96 (no 11.02.2014)

1) Vai manu kases aparātu būs iespējams pielāgot MK 95 noteikumu prasībām? 
CHD kases aparātu modeļi, kurus varēs pielāgot/pārprogrammēt atbilstoši MK 95 noteikumu prasībām, ir:
Kases aparāti: CHD 2050, CHD 3030, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850, CHD 5850, CHD 5880, CHD 6800,  CHD 7
Kases sistēmas: CHD 8700, CHD 8800, CHD 9200, CHD 9500, CHD FMPOS-E+CHDPOS un Izskatāmi individuāli: CHD FMPOS-E+CHDVFP, CHD FMM4R1+CHD VFP V.1.2, CHD POS

CHD kases aparātu modeļi, kurus nevarēs pielāgot/pārprogrammēt atbilstoši MK 95 noteikumiem, un tos būs jāaizvieto ar jaunu aparātu un  jānoņem no uzskaites VID datu bāzē ir:
CHD 2300, CHD 2010, CHD 2020, CHD 2100, CHD 2210, CHD 3010T, CHD 3320, CHD 3550T, CHD 4010, CHD 5010T, CHD5510T, CHD 5620, CHD6010, OMRON RS 2810L, TEC MA-1400 L, TECMA-1650-2, Kases sistēma CHD7500T+HB-GPOS.

2. Kādus KA modeļus, atbilstošus MK 95 noteikumiem, var iegādāties?
Pašlaik ir iespējams iegādāties šādus KA modeļus, kas atbilst  MK 95 noteikumu prasībām:
CHD 2050, CHD 3050, CHD 3050U, CHD 3850
Tos variet lietot, ja KA nav nepieciešams pieslēgt datoram un uzņēmumā / struktūrvienībā caur KA veiktais apgrozīijums pēdējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz EUR 350 000.
 
3. Kā rīkoties, ja mans KA ir savienots ar datoru un/vai pārsniedz 350 000 EUR apgrozījumu gadā?
Ja KA ir savienots ar datoru un/vai pārsniedz MK 96 noteikumos noteikto apgrozījuma slieksni, Jums ir jāgaida, līdz tuvākajā laikā pabeigsim attiecīgu modeļu atbilstības parbaudi un VID vienotajā datu bāzē tiks reģistrēti mūsu hibrīda kases aparāti ar fiskālo atmiņu. Tad varēsiet iegādāties atbilstošu iekārtu vai veikt sava kases aparāta pielāgošanu. Par to informēsim arī www.chd.lv.

4. Kā rīkoties, ja man nepieciešama jauna vai jāpielāgo esošā kases sistēma ?
Mūsu kases sistēmas ir atbilstības pārbaudes procesā. Lūdzu gaidīt nākamos paziņojumus tuvāko nedēļu laikā vai sazināties ar savu CHD klientu pārstāvi.

5. Kā notiek KA pielāgošana/pārprogrammēšana jaunajām MK 96 prasībām?
Veicam pierakstu rindas kārtībā, sākotnēji vienojoties par abpusēji tuvāko iespējamo datumu un laiku.
Ar KA un Tehnisko pasi jāierodas mūsu birojā SIA Computer Hardware Design (CHD), Ulbrokas ielā 15, Rīgā, norunātajā datumā un laikā.
Pēc pielāgošanas saņemsiet jaunu KA tehnisko pasi, kuru būsim jau reģistrējuši VID EDS. Jums šī reģistrācija būs jāapstiprina sava EDS lietotāja vārdā. Kā arī caur savu EDS lietotāju jānoņem no uzskaites kases aparāta vecā tehniskā pase.
Informāciju par kases aparātu dokumentu reģisrēšanu VID EDS variet atrast VID mājas lapā https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-15

6. Kādas ir galvenās izmaiņas pēc KA pielāgošanas?
Pēc KA pielāgošanas Jūsu aparātam atbilstoši MK95 noteikumiem būs:
a) elektroniskā kontrollente;
b) liegta iespēja veikt čeka kopiju;
c) labojumu un atmaksu gadījumā netiks samazināti GT un kopējā uzskaitītā PVN rādījumi Z atskaitēs.